Winteropleidingen 2020-2021

Wens je voor de opleiding van je werknemers gebruik te maken van de meest voordelige financiering, via winteropleiding, dan kan dit door onze samenwerking met Bouwunie, structureel erkend opleidingspartner van Constructiv. Je kan hiervan genieten, ongeacht je lid bent van Bouwunie. Aan de winteropleiding is een (beperkte) administratieve kost verbonden, waarover wij je bij inschrijving graag informeren.

Gelieve bij inschrijving te vermelden of je gebruik wil maken van winteropleiding of weekdagopleiding. Dit geldt enkel voor arbeiders Bouw (PC 124) en maximaal 2 zaakvoerders die hun arbeiders vergezellen tijdens de opleiding.

OPGELET: Omwille van de Corona-maatregelen en de impact daarvan op het inplannen van opleidingen, heeft de RVA uitzonderlijk toegestaan om de periode van de winteropleiding met 1 maand te verlengen, namelijk van 1 december 2020 tot 30 april 2021.

   Constructiv             Bouwunie

Meer info over 'Winteropleidingen': 
De bouwsector heeft een aantal opleidingsstelsels waarmee een bedrijf zijn opleidingen goedkoper kan organiseren. De winteropleidingen zijn hiervan één mogelijkheid. Bekeken naar kostprijs is dit opleidingsstelsel het goedkoopste opleidingsstelsel. De bedoeling van de winteropleidingen is om de arbeiders in tijden van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer de mogelijkheid te bieden om zich bij te scholen.

Bouwunie heeft met SYNTRA Midden-Vlaanderen en NXT-PRO (gegroeid uit SYNTRA bedrijfstrainingen) een samenwerkingsakkoord afgesloten waardoor een bedrijf van (winter)opleidingen kan genieten. 

Voordeel voor de werkgever?
•    Hij betaalt geen loon.
•    Constructiv komt gedeeltelijk tussen bij de opleidingskost: € 5/u/pp voor een theoretische opleiding (vb. VCA) en € 10/u/pp voor een praktijkgerichte opleiding.
 
Voordeel voor de werknemer?
Bovenop de werkloosheidspremie uitgekeerd door RVA, ontvangt de arbeider (PC124) een premie van € 40/dag én een aanvullende vergoeding bouw van Constructiv. 
        
Wat zijn de voorwaarden?
•    De arbeider-cursist behoort tot het paritair comité 124.
•    De opleiding gaat door in de periode van 1 december 2020 tot 30 april 2021.
•    De winteropleiding staat vermeld als een geplande opleiding binnen het bedrijfsopleidingsplan (BOP) van Constructiv, duurt 8u/dag die als winteropleiding wordt beschouwd en wordt ingepland tijdens de week.
•    Het bouwbedrijf dient de betrokken arbeiders in tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer te plaatsen volgens de geldende procedures opgelegd door RVA (ook al is dit niet verantwoord door de weersomstandigheden).
•    De arbeider kan tot maximum 160u opleiding (4 weken) volgen binnen dit systeem. Dit komt bovenop de uren die al in een ander stelsel (vb weekdagopleiding) werden gevolgd.
•    De opleiding moet doorgaan via een structureel erkend opleidingscentrum. Bouwunie is hiervoor erkend en werkt hiervoor samen met  SYNTRA Midden-Vlaanderen en NXT-PRO.

Voor winteropleiding is een vast stappenplan uitgetekend:

1.    De werkgever plant de opleiding in samenspraak met NXT-PRO (onderdeel van SYNTRA Midden-Vlaanderen gericht op bedrijven), waarbij de werkgever akkoord gaat met de offerte en de praktische details (uur, lesplaats, deelnemers, …).

De volgende administratiekost zal aan de opleidingsprijs toegevoegd worden op de factuur van het opleidingscentrum:

·       Leden Bouwunie: € 40/pp per opleidingstitel, met een maximum van €160 (excl. btw)

·       Niet-leden: € 60/pp per opleidingstitel, met een maximum van €240 (excl. btw)

·       Een “opleidingstitel” = dit kan een opleiding zijn van 1 dag (vb. VCA of asbest, maar ook een opleiding van 7 dagen, vb. preventieadviseur niveau 3 of opleidingsweek CODE 95 (5 dagen)

(Ter info: lidmaatschap Bouwunie, kan reeds vanaf 195 euro, www.ikwordbouwunielid.be)

2.    De werkgever geeft de geplande afspraak vooraf door aan Constructiv.

De werkgever bezorgt Constructiv de concrete inschrijving:

·       wie/wat/waar/wanneer/rekeningnummer arbeider. De werkgever ontvangt na de opleiding, op basis van de ondertekende aanwezigheidslijst, een tussenkomst in de opleidingskost van 5 euro/u/arbeider (theorie) of 10 euro/u/arbeider (praktijk). De tussenkomst van Constructiv is te combineren met het gebruik van onze KMO-portefeuille.

3.    De werkgever doet tijdig aangifte bij de RVA.

·       De werkgever doet, overeenkomstig art. 50 WAO, aangifte van de tijdelijke werkloosheid wegens (fictief) slecht weer (optie "geprogrammeerde winteropleiding"). Is de opleiding gespreid over twee maanden, dan zijn twee aangiftes noodzakelijk. Een aangifte is overbodig indien in de betreffende maand reeds een aangifte tijdelijke werkloosheid "werkgebrek" of (effectief) "slecht weer" gebeurde. De aangifte gebeurt best voor de opleiding start: de dag ervoor of de dag zelf.

4.    De aflevering van het formulier C3.2-werkgever.

·       De werkgever vult het formulier C3.2 in met vermelding van uren tijdelijke werkloosheid "slecht weer" in het rooster op de opleidingsdagen. Hij kruist de rubriek "geprogrammeerde winteropleiding" aan en vermeldt de periode van opleiding (begindatum mogelijks in de vorige maand, einddatum mogelijks in de volgende maand).

Uiteraard worden alle maatregelen inzake COVID-19 strikt toegepast zodat de opleiding voor alle deelnemers veilig kan verlopen.

Wens je hier meer info over? Contacteer kristel.de.jaeck@nxt-pro.be of +32 476 47 09 35