Veiligheidsmaatregelen rond Covid-19

*Update 2 november:

Vanaf maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november 2020 sluiten onze campussen de deuren wegens het herfstverlof. De opleidingen hervatten zoals voorzien vanaf maandag 9 november. 

Waar mogelijk laten wij onze opleidingen nog altijd doorgaan op de campus onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Alle regels blijven gelden (zie update 20 oktober). Zoals minister Crevits aanhaalt: ‘De nood aan opleidingen blijft groot. Die moeten we zoveel als mogelijk laten doorgaan, digitaal waar het kan, fysiek als het niet anders kan.’

Al onze opleidingen blijven dus doorgaan (met uitzondering van de nascholing code 95). Bij sommige opleidingen schakelen we over naar online, en daarbij boeten wij zeker niet in aan kwaliteit. Dit doen we o.a. voor onze Excel-opleidingen in november (en begin december).

Elke ingeschrevene krijgt ten laatste 1 week voor de start van de opleiding een e-mail met verdere specificaties.

 

Update 20 oktober 2020: CODE ORANJE

Alle opleidingen blijven doorgaan zoals gepland. Er kwamen enkele extra maatregelen bij: 

•    Mondmaskers zijn ALTIJD en OVERAL verplicht
Ook tijdens de opleiding draagt zowel de docent als de cursist een mondmasker.

•    Meer online en blended 
Waar mogelijk zullen we meer online en blended learning voorzien. Dit vooral bij langlopende opleidingen (vb. preventieadviseur).
 

In alle opleidingstrajecten van SYNTRA Midden-Vlaanderen en NXT-PRO worden de maatregelen ter verspreiding van COVID-19 nauwgezet opgevolgd. In onze campussen en tijdens begeleidingen op de werkplek zijn de nodige preventieve maatregelen genomen en worden de regels inzake hygiëne en sociale afstand gevolgd die in het onderwijs of in de bredere samenleving gelden. Er wordt in onze campussen en bij alle contacten in lesverband een mondmasker gedragen.

Door een strikte naleving van deze regels wordt het risico op een verspreiding van COVID-19 tot een minimum herleid. Je kan je dus gerust inschrijven. Ook in deze COVID-19 tijden zal iedere cursist in SYNTRA Midden-Vlaanderen en NXT-PRO van een kwalitatief hoogstaande opleiding of begeleiding genieten.

Op deze pagina kun je de belangrijkste maatregelen lezen die van toepassing zijn. Lees deze goed. Gelieve ook de (lokale) richtlijnen te volgen die in elke campus uithangen. Bedankt voor jouw begrip en medewerking.


•    Respecteer steeds de social distancing regel van 1,5m
Zowel bij het binnenkomen van de campus en opleidingslokalen als in het lokaal zelf. We hebben onze opleidingslokalen al herverdeeld om de regels van social distancing te respecteren. Gelieve dus geen tafels of stoelen te verschuiven.

•    Draag steeds een mondmasker
Wij rekenen erop dat je zelf zorgt voor je eigen mondmasker. Draag dit al vooraleer je binnenkomt in de campus. In geval van nood - bv. omdat je eigen mondmasker stuk is – kunnen wij zorgen voor een vervangexemplaar.

•    Ontsmet regelmatig je handen
Ontsmet je handen bij het binnenkomen van de campus. Wij voorzien ook ontsmettingsgel aan de ingang van elk klaslokaal.

•    Volg de pijlen op de campus bij het binnen- en buitengaan
Gelieve je aan het circulatieplan te houden.

•    Rechtstreeks naar het lokaal
Bij aankomst op de campus vragen we je om rechtstreeks naar jouw opleidingslokaal te gaan.

 

Wat als de overheid de maatregelen terug verstrengt? 

Dan staan wij klaar met volwaardige alternatieve oplossingen, zodat jij jouw opleiding met succes kan opstarten en afronden! Voor elke code die aan het onderwijs wordt gegeven, hebben wij namelijk een scenario met bijkomende maatregelen voorbereid. Zo houden we ieders veiligheid hoog, maar kan jij jouw opleiding nog steeds verder volgen. 

NXT-PRO Tijdens Covid-19: 100% switch-garantie

Ben je ingeschreven voor een opleiding, maar ben je door corona verhinderd?
NXT-PRO belooft 100%-switch garantie tot de dag voor de opleiding van start gaat! 

•    Onze switch-garantie betekent dat wij samen met jou op zoek gaan naar de beste oplossing om van opleiding te switchen. Denk aan het volgen van de opleiding op een later moment, een volwaardig online alternatief, het sturen van een vervanger in jouw plaats, switchen naar een andere gelijkaardige opleiding … 
•    De switch-alternatieven die aan bod komen, zijn afhankelijk van het type opleiding die je volgt. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om praktijklessen digitaal mee te volgen. 
•    Switchen is mogelijk tot de dag voor de start. Opgelet, indien de cursus al gestart is gelden onze algemene voorwaarden. 

Wil jij gebruik maken van onze switch-garantie? Neem dan contact op met marlies.de.meyer@nxt-pro.be of kristel.de.jaeck@nxt-pro.be

 

Update 15 mei 2020:

Wij openen onze campussen opnieuw met de nodige veiligheidsmaatregelen. Onze maatregelen zijn conform de vereisten van onderwijs, en op basis hiervan hebben wij een preventie-draaiboek uitgewerkt. De belangrijkste maatregelen vind je hieronder. Ben je benieuwd naar ons volledig draaiboek, dan kun je dat hier raadplegen.

Wat betekent dit voor onze opleidingen?

Vanaf maandag 18 mei 2020 zullen er terug opleidingen op de campus doorgaan. Echter, om de overheidsmaatregelen inzake hygiëne en social distancing te kunnen garanderen, zetten we ook nog volop in op digitaal leren. We streven naar een goede mix tussen online en offline lessen, zodat onze opleidingen maximaal kunnen hervat worden. Al onze online trainingen kan je hier terugvinden.

Deze week (week van 11 mei 2020) gingen een beperkt aantal opleidingen terug op de campus door. Zo konden we de situatie evalueren voor een kleine groep, en bijsturen indien nodig. Uiteraard hielden wij ook voor deze lessen de veiligheid van elke cursist hoog.

Hoe word ik op de hoogte gebracht van mijn toekomstige lessen?

Wij sturen jou tijdig een bericht (of bellen je op) wat dit betekent voor jouw opleiding(en) met alle praktische informatie. We geven ook extra informatie over welke preventiemaatregelen we hanteren op de campus.

Waarom worden sommige opleidingen online gegeven en andere niet?

Per opleiding bekijken we samen met de docent wat het doel is en welke kennis & technieken je hierna moet beheersen. Op basis daarvan wordt bekeken welke opleidingen digitaal kunnen doorgaan en hoe die moeten ingevuld worden om de juiste competenties bij te brengen. Dit is helaas niet mogelijk bij alle opleidingen. Opleidingen waarbij het klassikale (de trainer als klankbord, de interactie tussen cursisten, de kracht van non-verbale communicatie, de complete focus, het inzicht via praktijkoefeningen en rollenspelen...) een meerwaarde biedt, laten we dan bewust niet doorgaan online. Het volledige opleidingsaanbod voor het najaar staat echter wel al op de website en daar kan voor ingeschreven worden.

Blijven we inzetten op online?

Onze focus blijft liggen op het klassikale. De meerwaarde van de menselijke component klassikaal is overduidelijk en kan vaak niet gevat worden in een online les. Maar er komt dus wel een online verhaal naast. Opleidingen die zich daarvoor lenen, zullen wij ook online aanbieden.

Welke preventiemaatregelen hanteren we tijdens de opleidingen op de campus?

Onze maatregelen zijn conform de vereisten van onderwijs, en op basis hiervan hebben wij een preventie-draaiboek uitgewerkt. Kort samengevat:

Algemene richtlijnen voor op de campus:

Om ieders veiligheid hoog te houden, zijn enkele belangrijke maatregelen van toepassing op de campus. Lees deze goed en volg de lokale richtlijnen (deze hangen uit op de campus):

  • Rechtstreeks naar het lokaal: bij aankomst op de campus vragen we je om rechtstreeks naar jouw opleidingslokaal te gaan.
  • Eenrichtingsverkeer: elke cursist komt binnen via de hoofdingang en verlaat het gebouw via de aangeduide uitgangen. ( Gelieve het eenrichtingsverkeer te respecteren )
  • Hygiëne: elke cursist ontsmet haar/zijn handen bij het binnenkomen van de campus. Indien nodig kan dit opnieuw aan de ingang van elk klaslokaal (ontsmettingsgel wordt aan beide ingangen voorzien).
  • Mondmaskers: wij rekenen erop dat je zelf zorgt voor je eigen mondmasker. Draag dit al vooraleer je binnenkomt in de campus. In geval van nood - bv. omdat je eigen mondmasker stuk is - kunnen we zorgen voor een vervangexemplaar.
  • Social distancing in het opleidingslokaal: we hebben onze lokalen herverdeeld om de regels van social distancing te respecteren. Gelieve dus geen tafels of stoelen te verschuiven. 
  • Lunchpauze: voor de dagopleidingen voorzien wij broodjes, waarbij elk broodje apart wordt verpakt. Eten gebeurt in de daarvoor voorziene ruimte.
  • Onthaal: het onthaal is enkel toegankelijk voor dringende zaken, alle andere communicatie gebeurt via e-mail. 

Als belangrijkste maatregels handhaven wij de regels van social distancing en wordt er voldoende handhygiëne voorzien. Verder worden het aantal mensen in een eenzelfde klaslokaal beperkt.  Tenslotte is een mond- en neusbedekking te allen tijde verplicht, zowel voor cursisten, docenten en medewerkers. Om dit vlot te laten verlopen, vragen wij om jouw eigen mondmasker mee te brengen.

Waar kan ik terecht voor dringende vragen?

Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 9:00 tot 17:00 van maandag tot vrijdag. Je kan ons bereiken op 078 150 055

Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op onze Facebookpagina, LinkedIn-pagina of op deze pagina.

Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be

Ben je ondernemer en zit je ook met tal van vragen over de gevolgen voor je bedrijf?

Wij verwijzen in dit geval graag door naar enkele van onze partners, die hierover alle maatregelen en vragen hebben gebundeld:

 

Update 30 april 2020: 

Vanaf 18 mei 2020 is er een officiële heropstart op de campussen.

Echter, dat zal gefaseerd gebeuren met respect voor de overheidsmaatregelen inzake hygiëne.

Ter voorbereiding van de officiële heropstart, zullen in de week van 11 mei 2020 een beperkt aantal cursussen op de campus doorgaan. Zo kunnen we de situatie evalueren voor een kleine groep, en bijsturen indien nodig. Uiteraard houden wij ook voor deze lessen de veiligheid van elke cursist hoog.

Er kan dus weer ingeschreven worden in klassikale cursussen. Indien je bent ingeschreven in een cursus vanaf 11 mei, sturen wij je tijdig nog een bericht met wat dit betekent voor jouw opleiding. Onze online initiatieven blijven naast het klassikale aanbod uiteraard lopen en kan je hier vinden.

Welke maatregelen neemt NXT-PRO (alsook SYNTRA MVL) ter preventie?

Onze maatregelen zijn conform de vereisten van onderwijs, en op basis hiervan hebben wij een preventie-draaiboek uitgewerkt. Dit draaiboek kan hieronder raadplegen.

Qua maatregelen handhaven wij de regels van social distancing en wordt er voldoende handhygiëne voorzien. Verder worden het aantal cursisten in een eenzelfde opleidingslokaal beperkt.

Tenslotte is een mond- en neusbedekking te allen tijde verplicht, zowel voor cursisten, docenten en medewerkers. Om dit vlot te laten verlopen, vragen wij om jouw eigen mondmasker mee te brengen, indien je een opleiding komt volgen.

 

Update 15 april 2020: 

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten de coronamaatregelen te verlengen tot 3 mei. Deze datum leggen we vast op basis van het huidig advies en kan verlengd worden indien nodig. We volgen de ontwikkelingen van het virus nauw op samen met de adviezen van de overheid.

De campussen zijn momenteel gesloten. De klassikale opleidingen tot 4 mei gaan dus niet door. Enkele online opleidingen zijn wel te volgen. Bekijk die opleidingen hier.

Was jij ingeschreven voor een opleiding die doorgaat vóór 4 mei? Dan krijg je van ons een persoonlijk bericht met een nieuwe datum voor de opleiding. Hoogstwaarschijnlijk kunnen we ook op 4 mei nog niet starten met klassikale opleidingen. Iedereen met een inschrijving in een opleiding in mei wordt van zodra er meer informatie is, op de hoogte gebracht van de stand van zaken. 

 

Update 30 maart 2020: 

De huidige maatregelen worden alvast verlengd tot 19 april. Deze datum leggen we vast op basis van het huidig advies en kan verlengd worden indien nodig. We volgen de ontwikkelingen van het virus nauw op samen met de adviezen van de overheid.

Alle opleidingen met een startdatum tussen 14 maart en 19 april worden opgeschort. De opleidingen op onze campus zullen op een later moment opnieuw gepland worden. Daarvoor nemen wij nog contact per mail met je op. Indien deze niet voor je passen, mag je kosteloos annuleren.

 

Update 17 maart 2020: NXT-PRO werkt maximaal van thuis uit

Op 13 maart communiceerden we over de schorsing van al onze lesactiviteiten tot en met 4 april. We blijven al onze middelen inzetten om ons door deze ongeziene situatie te loodsen. Ieders gezondheid staat voorop en daarom hebben wij besloten om over te schakelen op een virtueel kantoor. Onze medewerkers werken zo veel mogelijk van thuis uit. 

Wat betekent dit?

We blijven nog steeds telefonisch beschikbaar voor vragen.
Je kan ons contacteren van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 via ons klantencentrum op 078/157 158.

Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op onze Facebookpagina, LinkedIn-pagina of op deze pagina. 
Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

Maximale inzet op online leren

Onze medewerkers bundelen samen met onze docenten de krachten om maximaal in te zetten op online leren. Er zijn al verschillende online cursussen gestart en er zullen er nog meer volgen. Wij houden jou, als cursist, hiervan zo goed mogelijk op de hoogte zodat je toch bepaalde lessen kan blijven volgen in deze periode. 

Surf zeker naar deze pagina als je geïnteresseerd bent in e-learning voor je medewerkers.

 

UPDATE 13 maart 2020

Op 12 maart, werden er door de overheid nieuwe verregaande maatregelen genomen in het  kader van het coronavirus. De overheid heeft beslist om alle lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de kwetsbare groepen te beschermen. Wij volgen het advies van de overheid op en passen deze maatregelen ook binnen de SYNTRA Midden-Vlaanderen groep en NXT-PRO toe.

Dit betekent dat alle lesactiviteiten op de campus vanaf morgen zaterdag 14 maart worden geschorst tot en met 4 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor les-activiteiten en andere commerciële activiteiten. Deze datum leggen we vast op basis van het huidig advies en kan verlengd worden indien nodig. We volgen de ontwikkelingen van het virus nauw op samen met de adviezen van de overheid.

Wat betekent dit voor onze lessen?

Alle opleidingen die gegeven worden op onze campussen worden geschorst tot en met 4 april. Er wordt momenteel gewerkt naar digitale oplossingen waarbij we extra inzetten op online lessen. Indien voor jouw opleiding extra online modules beschikbaar komen, houden we jou op de hoogte van deze mogelijkheden. 

Opleidingen die georganiseerd worden op locatie tussen 16 maart en 4 april laten we doorgaan zoals voorzien, indien bedrijf en trainer hiermee akkoord zijn. Wij bieden je ook de mogelijkheid om deze opleiding tijdelijk op te schorten naar een andere datum in 2020. Indien je dit wenst, kan je hiervoor contact opnemen met uw NXT-PRO contact.  

Ik heb mij ingeschreven voor een korte opleiding die binnenkort zou starten. Wat gebeurt er met mijn inschrijving?

Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 4 april worden opgeschort. De opleidingen op onze campus zullen op een later moment opnieuw gepland worden. Indien deze niet voor je passen, mag je kosteloos annuleren.