Warmteverliesberekening volgens de nieuwe norm NBN en 12831

Verkoop je klant een berekende installatie

De berekening van de warmteverliezen is voor de verwarmingsinstallateur een fundamentele berekening die de basis vormt van de dimensionering van ketel, verwarmingslichamen en alle overige componenten in een centrale verwarmingsinstallatie.

Het is van belang dat de warmteverliesberekeningen binnen de context van de energieprestatieregelgeving op een juiste en algemeen aanvaarde wijze gebeuren. De toevlucht nemen tot fantasierijke berekeningen kan niet alleen leiden tot onevenwichtige installaties maar stelt de installateur ook in een jurdisch zwakke positie.

Tot op heden werd voor het dimensioneren van verwarmingsinstallaties in woningen steeds beroep gedaan op de norm NBN B 62-003, maar deze biedt echter geen correct antwoord meer voor de berekeningen van de warmteverliezen op de dag van vandaag.  Ook de EPB verplichtingen vragen om een aangepaste rekenmethode.

De Europese norm NBN EN 12831:2003, aangevuld met een Belgische bijlage NVN en 12831 ABN, laat de HVAC-installateur toe om de warmteverliezen op een zo juist mogelijke manier te berekenen, dit is ook noodzakelijk voor de woningbouw anno 2015. 

Voor wie?
Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor elke persoon binnen een installatiebedrijf of studiebureau, EPB-verslaggevers, energiedeskundigen en architecten die zich bezig houden met de studies en berekening van de verwarmingsprojecten.

Programma
Programma

Er wordt ingegaan op:

- het berekenen van de warmteverliezen door transmissie
- het in rekening brengen van bouwknopen (koude bruggen-
- het begrip perimeter voor de berekening van de warmteverliezen door de vloer
- het berekenen van het opwarmvermogen in functie van het gebouw, gebouwmassa, temperatuursdaling en opwarmtijd
- het berekenen van de ventilatieverliezen in functie van het toegepast ventilatiesysteem (A,B,C,D) opgelegd door de EBP reglementering
- ....

SESSIE 1
Warmteverliesberekening in het kader van de EPB-reglementering
Theoretische achtergronden
Uitwerken rekenvoorbeeld onder begeleiding

SESSIE 2
Uitwerken rekenvoorbeeld onder begeleiding
Oefeningen

SESSIE 3
Oefeningen
Bepalen radiatoren volgens EN 442
Bepalen ketelvermogen rekening houdend met WW-bereiding


Wat na?

  • Woningen correct voorzien van de juiste verwarmingstoestellen en stookplaatsen
  • Een juist toestel voorstellen aan de klant dat voldoende vermogen bezit, afgestemd op hoe het gebouw is opgebouwd
Goed om weten
Goed om weten

 De cursist brengt zelf een laptop, memorystick en schaallat mee.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.


De opleiding is erkend als permanente bijscholing voor EPB-verslaggevers (9u45).

Opleidingskalender
Aalst
di, 12/11/2019 - 18:30