Update sociaal recht

Krijg een overzicht van de recente wijzigingen in de sociale wetgeving

Ook in 2017 staan er heel wat veranderingen op stapel binnen de sociale wetgeving. In één avond krijg je een mooi overzicht van wat er reeds veranderd is en wat op stapel staat. Nadien kan je bij een drankje nog nakaarten met gelijkgestemden.

Voor wie?
Voor wie?

Bedrijfsleiders, HR-verantwoordelijken, boekhouders, fiscalisten, accountants 

Programma
Programma

Stand van zaken :

- Loonkostverminderingen en loonmatiging

- Eenheidsstatuut arbeider-bediende

- Tijdskrediet

- Initiatieven wendbaar werk

....