Update Cerga 2020 voor Cerga bedrijven

Deze update Cerga 2020 is verplicht voor de technisch verantwoordelijke binnen een Cerga bedrijf om het label te kunnen behouden.

Deze 8 uur durende permanente bijscholing Cerga van 2020 gaat over een belangrijke normatieve evolutie.

Op 17 september 2019 werd de 2de uitgave van de normen NBN B 61-001 “Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW” en NBN B 61-002 “Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze normen behandelen de ontwerpcriteria voor stookafdelingen waar verbrandingstoestellen op gasvormige brandstoffen geplaatst zijn, bestemd voor de centrale verwarming van gebouwen of voor de productie van warm water.

Deze opleiding is verplicht voor de technisch verantwoordelijke(n) binnen een Cerga bedrijf, maar ook uiterst interessant voor overige installateurs, technici, (Cerga) monteurs,...kortom voor iedereen die in aanraking komt met deze normen.

De online training wordt gegeven via het gebruiksvriendelijke leerplatform 'Zoom'.  Voor de opstart ontvang je via mail de syllabus en duidelijke inloginstructies in Zoom.

 

 

 

 

Voor wie?
Voor wie?

Verplicht voor Technisch verantwoordelijken van Cerga-installatiebedrijven (keuze tussen online sessie of klassikaal onderwijs)

Vrijblijvend maar interessant voor installateurs, technici, (Cerga) monteurs,...

Is je bedrijf geen Cerga bedrijf dan dien je in te schrijven via volgende link:

Programma
Programma
  • de kenmerken van de stookafdeling
  • de toevoer van verbrandingslucht
  • ventilatie van de stookafdeling
  • de plaatsbepaling van rookgasuitmondingen

CERGA is een keurmerk. Wie het CERGA-label draagt onderscheidt zich van de niet CERGA-installateurs en toont zijn/haar meerwaarde op het vlak van technische expertise, professionalisme en verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan Cerga worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
  • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
  • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
  • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
  • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
  • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
  • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Cindy De Kerf

E. cindy.de.kerf@nxt-pro.be

Opleidingskalender
E-Learning
wo, 10/06/2020 - 08:45
Nederlands
Gent
di, 16/06/2020 - 08:45
Nederlands
E-Learning
di, 16/06/2020 - 18:00
Nederlands
Gent
wo, 17/06/2020 - 08:45
Nederlands
E-Learning
wo, 17/06/2020 - 08:45
Nederlands
Aalst
do, 18/06/2020 - 08:45
Nederlands