Temps de conduite et de repos et tachygraphe

In deze praktijkgerichte Franstalige training krijgt u een update van de rij- en rusttijdenreglementering en komt u meer te weten over de belangrijkste aspecten rond het gebruik van de tachografen, de schijven en de bestuurders- en bedrijfskaart.

Steeds meer controles betekent ook meer tijdverlies als je niet in orde bent. Een correcte invulling van de rij- en rusttijdenreglementering is dan ook geen overbodige luxe. Zowel voor de baas als voor de chauffeur. In een korte, praktijkgerichte sessie geeft NXT-PRO je een opfrissing en actualisatie van deze reglementering die iedere chauffeur hoort te kennen.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs voor 7 kredietpunten. Kredietpunten zijn slechts 5 jaar geldig. Je dient binnen de 5 jaar na de eerste cursus het totaal van 35 kredietpunten te behalen om de code nascholing (code 95) op het rijbewijs te kunnen laten vermelden.

Voor wie?
Voor wie?
 • chauffeurs met rijbewijs C/C1/CE/C1E en D/DE/DE1 behaald voor 10 september 2009
 • vrachtwagenbestuurders
 • planners
 • leidinggevenden
 • managers
 • zaakvoerders
Programma
Programma

Theorie (4 uur)

 • Wie en waarom
 • Analoge en digitale tachograaf
 • Reglementering rond rij- en rusttijden
 • Controle en sancties

Praktijkoefeningen (3 uur)
Tijdens de praktijkopleiding worden alle mogelijkheden van de digitale tachograaf uitgelegd en geoefend op een demo-opstelling.


De bestuurder kent na deze opleiding de belangrijkste aspecten rond het gebruik van de tachografen, de schijven en de bestuurders- en bedrijfskaarten. Bovendien kent hij / zij de sancties op het niet gebruiken, fout gebruiken of knoeien met de tachograaf.

Goed om weten
Goed om weten

SYNTRA Midden-Vlaanderen is een door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit erkend opleidingscentrum met het nummer OCF-086.

Chauffeurs die reeds een rijbewijs uit de groep C/C/CE/CE1 bezaten voor 10 september 2009 moeten ten laatste op 9 september 2016 het attest van vakbekwaamheid voorleggen en hiermee bewijzen dat ze de voorgeschreven 35 punten (7 punten per opleiding van minstens 7 uur) nascholing hebben gevolgd in de vijf voorafgaande jaren. Wie de opleiding rij- en rusttijden volgt behaalt 7 punten.

Chauffeurs die reeds een rijbewijs uit de groep D/DE/DE1 bezaten voor 10 september 2008 moeten ten laatste op 9 september 2015 het attest van vakbekwaamheid voorleggen en hiermee bewijzen dat ze de voorgeschreven 35 punten (7 punten per opleiding van minstens 7 uur) nascholing hebben gevolgd in de vijf voorafgaande jaren.

Wie de opleiding rij- en rusttijden volgt behaalt 7 punten. Bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die een maximum snelheid halen van 45 km per uur halen of waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7,5 ton bedraagt en die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft (en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is) vrijgesteld van de vereisten voor vakbekwaamheid.

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aangeeft.

Deze opleiding is erkend door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector, waardoor je recht hebt op een sectorpremie. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien jouw werkgever akkoord gaat met deze opleiding kan ook een belangrijk gedeelte van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw FVB Constructiv betaald worden. Meer info op www.fvb.constructiv.be

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een attest van nascholing waarmee het aantal uren erkende opleiding vakbekwaamheid rijbewijzen C kan aangetoond worden.

Over een geldig rijbewijs C/C1/CE/C1E beschikken. Vergeet je rijbewijs en je elektronische identiteitskaart niet op de dag van de opleiding.

Wenst u meerdere personen in te schrijven voor een opleiding uit ons open aanbod, neem dan contact met ons op. U kan dan immers van een voordeeltarief genieten. Informeer ook naar onze pakketformule waarbij u onmiddellijk kan intekenen op 5 modules aan een voordeelprijs.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be