Technisch Nederlands voor de bouwsector

Ga samen, in kleine groep, aan de slag om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen. De communicatie met collega's en ploegbaas op de werf vaart er ongetwijfeld wel bij.

 

We rekenen op jouw actieve participatie tijdens de diverse spreekactiviteiten (rollenspellen, simulaties, presentaties, gesprekken, discussies, …). Samen met de docent bouw je gepersonaliseerde sleutelzinnen en blijf je deze op een gevarieerde manier herhalen zodat je ze in je dagelijkse taalgebruik kan integreren.

 
De specifieke syllabus helpt je in dit leerproces en wordt aangevuld met materiaal dat je zelf kan meebrengen (bv. werkplanningen, meetstaten, instructie- of veiligheidsfiches) en specifieke woordenlijsten voor ruwbouw, (buiten)schrijnwerk, installaties (verwarming, klimatisatie, energie, elektriciteit en sanitair) en afwerking.


Bovendien krijg je extra oefenkansen via een ELO (Elektronische Leeromgeving) waar je oefeningen kan maken met focus op professioneel taalgebruik. Je kan er ook de grammaticale en lexicale oefeningenbank raadplegen, alsook externe taallinks. Je docent staat uiteraard klaar om jouw vragen m.b.t. dit oefenplatform te beantwoorden.

 

Programma
Programma

Op het programma:

 • Zich voorstellen – iemand voorstellen – iemand op de werf ontvangen
 • Telefoneren - een afspraak op de werf maken / verplaatsen / annuleren
 • De werf bezoeken – een korte presentatie van de stand van zaken op de werf
 • Met (werf)documenten werken
 • Een vergadering op de werf  – mijn mening geven, (niet) akkoord gaan, informatie uitwisselen
 • Een probleem op de werf – klachten behandelen
 • Grammaticale oefeningen
 • Referentiegrammatica en specifieke (bouw)terminologie (ruwbouw, buitenschrijnwerk installaties en afwerking) met accent op het mondelinge

 

Goed om weten
Goed om weten

Praktisch:

 • Momenteel enkel mogelijk in maatopleiding voor een aantal van jouw medewerkers. Meer info via kristof.mory@nxt-pro.be

 

 

 

 

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Marlies De Meyer

E. marlies.de.meyer@nxt-pro.be