Specialisatiemodule Preventieadviseur niv. 2

Heb je het attest van de basismodule Preventieadviseur niveau 2 behaald? Tijdens deze opleiding komen de verschillende aspecten van het preventiebeleid binnen een onderneming uitgebreid aan bod.

De Wet van 4/8/1996 (art 33 §1) betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk schrijft voor dat elke werkgever verplicht is een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op te richten. Daartoe dient elke werkgever over ten minste één preventieadviseur te beschikken.

Het KB van 27/3/1998 bepaalt dat volgende preventieadviseurs met vrucht een erkende cursus van het tweede niveau moeten beëindigd hebben (meer uitleg over de onderverdeling van werkgevers in groepen A-B-C en D vindt u in art. 3 van het KB):

 • preventieadviseurs tewerkgesteld door een werkgever behorende tot groep B
 • preventieadviseurs tewerkgesteld (maar niet-leidinggevend) door een werkgever behorende tot groep A.

Tijdens deze opleiding komen de verschillende aspecten van het preventiebeleid binnen een onderneming uitgebreid aan bod:

 • wat omschrijft de basiswetgeving?
 • wat is de motivering?
 • hoe inventariseert men risico's en evalueert men ze?
 • welke zijn de mogelijke zorgsystemen en eventuele andere hulpmiddelen?
 • welke zijn de technische onderwerpen?
 • wat is de structuur en wat zijn de middelen van een actief preventiebeleid?
Voor wie?
Voor wie?

Personen die reeds het attest van de basismodule Preventieadviseur niv. 2 behaald hebben.

Programma
Programma

Programma Specialisatiemodule van het tweede niveau 
Module S1: Algemene kennismodule

 • Uitgebreide kennismaking, voorstelling cursusprogramma & evaluatiesysteem
 • Ergonomie en ergonomische risico-analyse van een arbeidspost
 • Psychosociale aspecten, pesten, stalking, agressie
 • Strategieën voor risico-evaluatie en beheer
 • Praktijkoefening risicoanalyse a.d.h.v. een bedrijfsbezoek
 • Analyse arbeidsongevallen
 • Welzijnsreglementering
 • Toepassing welzijnsreglementering in de praktijk
 • Technisch en administratief beheer van het welzijnsbeleid en het CPBW
 • Veiligheidsbeheerssystemen, integrale kwaliteitszorg, opleidings- en informatiebeleid
 • Milieuzorgsystemen
 • Evaluatiemoment

Module S2: Specifieke domeinenmodule

 • Machinerichtlijn
 • Machineveiligheid in de praktijk
 • Elektrische risico’s in de praktijk
 • Gevaarlijke stoffen & arbeidshygiëne
 • Organisatie noodplan, evacuatie
 • Bezoek bedrijf uit de procesindustrie
 • Brand : wetgeving en basisprincipes
 • Preventiemaatregelen bij lassen, branden en werken in besloten ruimtes
 • Veiligheid in de bouwsector - bouwrisico's
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Basis veiligheid gebouwen 
 • Schriftelijke toetsing module
 • Voorstelling en verdediging van eindwerk
Goed om weten
Goed om weten

Inbegrepen in het cursusgeld: het cursusmateriaal, koffie tijdens de pauze en belegde broodjes tijdens de middagpauze.

Naast de schriftelijke examens maak je ook een individueel eindwerk dat je verdedigt voor een jury. Je eindwerk behandelt een toepassing uit je eigen bedrijfsrealiteit waardoor de opleiding onmiddellijk rendeert voor de deelnemer en het bedrijf. Aan het einde van de opleiding ontvangen de geslaagde cursisten een door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend getuigschrift .

In het bezit zijn van het attest van de basismodule preventieadviseur niv. 2.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be