software testing: test coördination

Testen vraagt een grondige voorbereiding, maar ook een procesmatige en gecontroleerde uitvoering. Er bestaan duidelijke prioriteiten in het aanvatten van een test project, gebaseerd op een product risico analyse (PRA). We willen er ons van verzekeren dat de juiste testen gebeuren en de belangrijkste eerst. Er moet ook vooraf bepaald worden wanneer te stoppen met testen. Een test plan is cruciaal om de testen te laten valideren door de klant of opdrachtgever. Dit alles vraagt een professionele test coördinatie die grondig en gedegen is, maar tegelijk ook pragmatisch blijft.

Voor wie?
Voor wie?

Testers met enige ervaring in het voorbereiden en utivoeren van testen. Beginnende team-leads die de theoretische kennis willen krijgen over test planning, PRA, estimaties en tegelijk op zoek zijn naar een praktische en haalbare implementatie van de theorie.

Ook veel projectleiders, business analisten, architecten en development leads halen veel meerwaarde uit deze opleiding.
 

Programma
Programma

In deze opleiding leren de deelnemers: 

 • Hoe een PRA te houden op basis van ISO 25010
 • test Requirements hierarchie opstellen met de prioriteiten uit de PRA
 • test resource noden bepalen
 • testinschattingen maken
 • testtechnieken kiezen
 • planning opstellen voor de voorbereiding en uitvoering
 • defects workflow op te stellen
 • testresultaten verzamelen en testvoortgang rapporteren
 • input geven naar het testplan en testrapport
   
Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Marlies De Meyer

E. marlies.de.meyer@nxt-pro.be