Proces Management: basis

In deze training verwerf je de competenties om processen en procedures te beschrijven en om flow charts te tekenen. Daarnaast krijgt u inzicht in de link met veranderingsmanagement.

 

Dit is een interactieve cursus. Uw actieve deelname is vereist. Daarom vragen we u ook vooraf een proces en een procedure te kiezen waaraan u wil werken tijdens de cursus. Breng alle informatie die gerelateerd is aan dit proces en/of deze procedure mee naar de training.

Programma
Programma
 • INLEIDING
  Wat is BPM?
  Terminologie
  Typologie van processen

 • HOE…
  …starten met een procesgerichte aanpak: 7 stappen
  …processen identificeren en verbeteren
  …een procesbeschrijving maken
  …een flow chart tekenen (manueel en gebruik makend van een softwarepakket)
  …procedures beschrijven
  …rollen en verantwoordelijkheden bepalen
  …kritieke prestatie indicatoren koppelen aan het proces
  …risico’s beheren inherent aan het proces

 • WRAP UP
  De link met veranderingsmanagement
  Het persoonlijk actieplan 

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Marlies De Meyer

E. marlies.de.meyer@nxt-pro.be

Opleidingskalender
Gent
do, 19/03/2020 - 09:00