Preventie en reductie van ziekteverzuim

De laatste jaren is er een structurele stijging van het ziekteverzuim waarneembaar. Deze stijging zit hem vooral in de vergrijzende werknemerspopulatie. Bovendien kosten oudere medewerkers meer aan gewaarborgd loon dan jongere werknemers. Het aanpakken van ziekteverzuim loont. In deze workshop gaan we dan dieper in op een concrete aanpak om het absenteïsme te verminderen en voorkomen.

Voor wie?
Voor wie?

Leidinggevenden, zaakvoerders, hr-managers van 45+'ers

Programma
Programma

• De impact & kost van verzuim

• De oorzaken van verzuim en deze leren herkennen

• Wit, grijs en zwart verzuim

• Een pragmatische aanpak van verzuim met focus op 45+

• Voeren van gesprekken binnen het verzuimbeleid  : telefonische melding ; terugkeergesprek na afwezigheid;  aanwezigheidsgesprekken

Goed om weten
Goed om weten

Deze opleiding wordt tijdelijk aangeboden aan de helft van de prijs, dankzij de steun van SYNTRA Vlaanderen. Deze kadert in een project, gericht op het langer en gemotiveerder aan het werk houden van 45+'ers.