Preventie criminaliteit voor de vrachtwagenchauffeur

Chauffeurs met een rijbewijs C/CE moeten naast het gewone rijbewijs ook beschikken over een basiskwalificatie vakbekwaamheid (Code 95).

Deze module komt in aanmerking voor de 35u verplichte nascholing en is door MOW erkend onder thema 3.

Het is een feit, de transportsector en logistieke keten is kwetsbaar voor criminaliteit.

Als vrachtwagenchauffeur kan je tijdens de uitoefening van je job geconfronteerd worden met lading-, voertuig- of brandstofdiefstal maar ook met de problematiek van het illegaal transport van transmigranten. Maar wat kan je zelf doen als chauffeur om deze criminaliteit te voorkomen of de gevolgen er van zo veel mogelijk te beperken voor jezelf als je werkgever ?

Voor wie?
Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot chauffeurs met rijbewijs C/CE die zich in orde willen stellen met de 35u verplichte nascholing vakbekwaamheid (Code 95) en die tijdens de uitoefening van hun job in aanraking kunnen komen met transportcriminaliteit.

Programma
Programma

Tijdens deze opleiding krijg je inzicht in de diverse aspecten van transportcriminaliteit en de mogelijke gevolgen voor jou en je werkgever.  Daarnaast krijg je tips en handige checklists om de juiste preventieve maatregelen te kunnen nemen in de strijd tegen transportcriminaliteit.

Inhoud

Transportcriminaliteit in cijfers

 • Lading- en voertuigdiefstal in de transportsector
 • Locaties van diefstal
 • Periode van diefstal
 • Terugvinden van gestolen voertuigen

De meest voorkomende vormen van transportcriminaliteit

 • Ladingdiefstal
 • Diefstal van voertuigen
 • Brandstofdiefstal
 • Illegale migratie

Impact op de chauffeur

 • Gevolgen van fysiek geweld
 • Emotioneel en psychologische gevolg

Preventie van transportcriminaliteit

 • Verpakkingsmethodes
 • Discretie als chauffeur
 • Technische maatregelen aan de vrachtwagen :
 • Controle voor vertrek
 • Transportweg van de vrachtwagen

Aansprakelijkheid en wetgeving

 • Lading en goederen
 • Transport van illegale migranten
 • Transport van illegale goederen

Handige checklists

 • Checklist: Diefstal voorkomen
 • Checklist: Overval en diefstal
 • Checklist: Illegale migratie
 • Checklist: PV bij ladingdiefstal
 • Checklist: Teruggevonden lading

 Besluit en preventietips

 


Na de opleiding ontvang je een attest van de gevolgde module.  Dit attest is goed voor 7 kredietpunten (7u) in het kader van de verplichte nascholing CODE 95 en valt onder thema 3. 

Goed om weten
Goed om weten

Wij zijn door de Overheidsdienst Mobiliteit erkend opleidingscentrum met het nummer OC-086.

Chauffeurs die reeds een rijbewijs C/CE/CE1 bezaten voor 10 september 2009 moesten ten laatste op 9 september 2016 de vereiste 35u opleiding gevolgd hebben om de CODE 95 (vakbekwaamheid) op hun rijbewijs te kunnen vernieuwen.

Voor de chauffeurs die hun rijbewijs D/DE/DE1 behaalden voor 10 september 2008 gold die verplichting tegen 10/9/2015.

Vanaf de 2de nascholingscyclus dien je bij de nascholing vakbekwaamheid (CODE 95) rekening te houden met volgende verplichtingen.

Er zijn 3 verplichte thema’s waaruit je tijdens de 35u nascholing een opleiding moet gevolgd hebben:

 • Thema 1 Nascholing in rationeel rijden: modules ecodrive, rationeel rijden, Defensief rijden, ladingzekering
 • Thema 2 Toepassen van de voorschriften: module Rij- en rusttijden en digitale tachograaf of de module Rij- en rusttijden, digitale tachograaf + CMR, uitzonderlijk vervoer, veilig aan de slag als chauffeur
 • Thema 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:  EHBO en noodsituaties, Ergonomie, fit & gezond, Attitudetraining, Wegcode, Ongevalsaangifte, preventie criminaliteit voor de vrachtwagenchauffeur,...

Nieuw is ook de verplichting voor elke chauffeur om tijdens de 35u nascholing ook minimaal 3u effectief te rijden op de openbare weg (Ecodrive of Defensief rijden).

 

Er is geen examen verbonden aan de opleidingen, maar er is wel een aanwezigheid van 100% vereist.  Dat betekent dat het start- en einduur van de opleiding strikt dient gerespecteerd te worden.

Je beschikt over een rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid en je wil je in orde stellen met de 35u verplichte nascholing vakbekwaamheid.

Breng zeker je rijbewijs mee de dag van de opleiding.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be