Opfrissen van NBN-normen en de nieuwe spelling

In deze opleiding geven we je de basisprincipes van correct taalgebruik en correcte spelling mee en frissen we de NBN-normen op.

 

De Nederlandse spelling is niet altijd eenvoudig. "Moet dit met een koppelteken of aan elkaar geschreven?" Iedereen die professioneel bezig is met het schrijven van brieven, mails, folders en dergelijke heeft zich deze vraag al eens gesteld. En hoe lay-out je een brief volgens de regels van de kunst? Naast theoretische vorming, voorzien we ook tijd om te oefenen.

Programma
Programma

Programma:

Deel 1: correcte spelling

 • Vervoeging werkwoorden
 • Voltooide deelwoorden en voltooide deelwoorden als adjectief
 • Engelse werkwoorden die in het Nederlands courant gebruikt worden
 • Samenstellingen
 • Accenttekens
 • Los, aaneen of met koppelteken?
 • Hoofdletter of kleine letter?
 • Algemene probleemwoorden

Deel 2: correct taalgebruik en NBN-normen

 • Actief en passief taalgebruik
 • Nominale stijl
 • Stijlfiguren: contaminatie, pleonasme ...
 • Discongruentie
 • Lastige taalkwesties
 • Correct gebruik van leestekens

 

Goed om weten
Goed om weten

De opleiding is erkend door Liberform. Werknemers in PC336 kunnen deze opleiding onder bepaalde voorwaarden gratis volgen. Meer info: www.liberform.be

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Marlies De Meyer

E. marlies.de.meyer@nxt-pro.be