Minimale voorschriften van elektrische installaties

Wat wordt van jou verwacht wordt om in regel te zijn met de richtlijnen van het KB betreffende de minimale voorschriften voor zowat alle elektrische installaties.

Het nieuwe KB van 4 december 2012 betreft de minimale voorschriften voor zowat alle oude en nieuwe elektrische installaties gelegen in de gebouwen, terreinen en inrichtingen van de werkgever.

De oude ARAB regelgeving werd vervangen door spelregels die resultaatgericht zijn, m.a.w. de filosofie van de risicoanalyse in het kader van een dynamisch risicobeheer is hier de rode draad in het verhaal.

De bedoeling is alvast ervoor te zorgen dat oude elektrische installaties een gelijkwaardig veiligheidsniveau hebben met de nieuwe installaties conform de regelgeving van het AREI.

Tijdens deze opleiding wordt toegelicht wat van u verwacht wordt om in regel te zijn met de richtlijnen van dit KB.

Voor wie?
Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot verantwoordelijken van bedrijven en organisaties, betrokken bij de uitbating van elektrische installaties. We denken hierbij o.a. aan onderhoudsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken, verantwoordelijken facilitair beheer & technische dienst, leidinggevenden, preventieadviseurs...

Programma
Programma
 • Wetgevend kader: toelichting Koninklijk Besluit, minimale voorschriften
 • Toepassingsgebied: welke installaties vallen onder deze wetgeving
 • Risicoanalyse op de elektrische installaties (HS & LS)
 • Preventiemaatregelen
 • Voorgeschreven controles
 • Inhoud van het verplichte dossier "elektrische installatie"
 • Wanneer in orde?
 • Vraagstelling
Goed om weten
Goed om weten

Tijdens deze opleiding worden de wettelijke voorschriften aangevuld met praktische oplossingen tot het bekomen van een veilige, bedrijfszekere en reglementaire elektrische installatie.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be