Leidinggeven aan zelfsturende teams

Hoe ga je in een snel veranderende, economische omgeving om met de betrokkenheid van je medewerkers? Deze opleiding geeft jou als leidinggevende mee waarom zelfsturende teams hiervoor een oplossing kunnen zijn.

 

De bedrijfswereld evolueert steeds mee met de maatschappij. Daarom is het belangrijk om als leidinggevende rekening te houden met nieuwe manieren van denken. Jouw medewerkers, en vooral jonge medewerkers, staan anders in het leven. Millennials hebben meer aandacht voor een goede work-life balance, dan de balans op hun bankrekening.

Hoe ga je om met een generatie van nieuwe werkkrachten die minder waarde hecht aan macht en hiërarchie, maar wel meer aan zelfontplooiing en de zinvolheid van het werk die ze uitvoeren? Is jouw huidig organisatiemodel klaar voor deze nieuwe trends?

Deze 4-daagse opleiding biedt jou de meeste actuele inzichten over leiderschap, waarbij eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid centraal staan. Zelfsturing wordt naar voor geschoven als mogelijke oplossing voor de nieuwe uitdagingen die jij als leidinggevende ervaart. Er wordt, gedurende de opleiding, concreet gewerkt aan een vorm van 'eigenaarschap' en 'zelfsturing' op maat van jouw team, afdeling of organisatie.

 

Voor wie?
Voor wie?

Operationeel leidinggevenden

Programma
Programma

Module 1: Kadering en eigen analyse

 • Zelfsturing binnen maatschappelijk evolutie
 • Werken aan meer autonomie
 • Zelfdeterminatietheorie

Module 2: Het ABC van zelfsturing

 • Geen zelfsturing zonder sturing
 • De basisprincipes van zelfsturing
 • Tools voor meer betrokkenheid

Module 3: Vaardigheden voor de leidinggevende/coach

 • Medewerkers worden partners
 • Hoe een traject naar meer zelfsturing begeleiden
 • Bespreking van concrete situaties die aanleiding geeft tot meer zelforganisatie

Module 4: Integratie

 • Voorstelling van het persoonlijk traject naar zelfsturing
 • Bespreken van praktijkervaringen
 • Bespreken van casussen van deelnemers
 • Reflectie en leerpunten
Goed om weten
Goed om weten

Opleidingen leiderschap bij NXT-PRO:

Van collega naar leidinggevende
Hier laten we je proeven van de gewenste vaardigheden die van een leidinggevende wordt verwacht.

Leidinggeven, een vak apart
De vaardigheden worden in de opleiding intenser benaderd en vanuit jouw eigen context uitgediept.

Leidinggeven aan zelfsturende teams
Hier staat de betrokkenheid van de medewerker centraal en wordt de aandacht verlegd van het leiding geven naar coachen.

Leidinggeven op de proef gesteld
Als leidinggevende krijg je inzichten en vaardigheden hoe je omgaat met een veranderende bedrijfscontext, zoals de impact van 'COVID 19'.

Basisprincipes leidinggeven aan arbeiders
Specifiek ontwikkelde opleiding voor ploegleiders en meestergasten die leidinggeven aan arbeiders. 

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Marlies De Meyer

E. marlies.de.meyer@nxt-pro.be

Opleidingskalender
Gent
di, 20/04/2021 - 09:00
Nederlands