Installateur van elektrische laadpalen

Vergroot je marktkennis over laadpaalinfrastructuur en verneem meer over de software die achter deze technologie schuilt tijdens deze opleiding.

 

Naast publieke laadpalen ontstaat er binnenkort een enorme behoefte aan thuislaadpunten. In deze opleiding leer je laadinfrastructuur te installeren, aansluiten en te herstellen, maar bovenal maak je kennis met de softwarematige aspecten van een laadpaal en leer je hoe je te werk moet gaan bij de exploitatie van publieke laadinfrastructuur. Daarnaast ben je na de opleiding in staat om een gefundeerde keuze te maken uit laadsystemen en bijhorende producenten.

 

Voor wie?
Voor wie?
 • elektrotechnisch installateurs
 • elektrotechnici
 • gecertificeerde installateurs van hernieuwbare energie - fotovoltaïsche zonnesystemen
 • iedereen die zijn marktkennis wil vergroten over elektrische laadpalen in het kader van SMART-building (syndici, projectleiders bouw enz)
 • kandidaat exploitanten van publieke laadinfrastructuur
Programma
Programma

Technologie en reglementering

 • voorschriften inplanting installatie
 • Eigenschappen, types en toepassingen laadinfrastructuur van de voornaamste producenten
 • laadmodus, laadvermogen, laadtijd, laadproces
 • stekker- en kabelsystemen
 • opbouw module 3 hardware
 • communicatieprotocol mode 3
 • veiligheid
 • standaardisatie laadsystemen
 • markering en signalisatie openbare laadpunten
 • normering
 • code publiek toegankelijk laden

 

Scenario's bij de klant

 • simulatieoefeningen maatoplossingen bij de klant
 • praktijklessen installeren en aansluiten
 • bedrijfsbezoek

 

Toegepaste bedrijfsvoering

 • positionering en kostprijsberekening
 • eindwerkbegeleiding
 • subsidies
 • levensduur laadsystemen
 • tariefformules
 • slimme energiesystemen

 


Na het volgen van deze niet-merkgebonden opleiding ben je in staat:

 • om een gefundeerde keuze te kunnen maken uit laadsystemen en producenten waarmee hij/zij in de toekomst mee wil aan de slag gaan als installateur
 • gefundeerde technische informatie te kunnen verschaffen aan de klant in functie van het elektrisch voertuig dat moet opgeladen worden
 • elektrische laadinfrastructuur te kunnen installeren, aansluiten en herstellen
 • een elektrische laadpaal softwarematig te monitoren en te beheren
 • om een prijsofferte en werkplanning te kunnen opstellen en deze toe te lichten aan de klant
 • een verdienmodel te ontwerpen rond de exploitatie van elektrische laadpalen
Goed om weten
Goed om weten

Voor de praktijklessen is het aangewezen dat iedere cursist een eigen basisset aan materiaal bezit: kniptang, platte tang, nijptang, schroevendraaierset en een degelijke multimeter.

Het gebruik van grondstoffen zit in het cursusgeld vervat.

Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: een werkbroek met kniestukken, lage veiligheidsschoenen, stofmasker, veiligheidsbril en oorbeschermers. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA Midden-Vlaanderen je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

 • minimum achttien jaar zijn
 • werkzaam zijn als elektrotechnicus of in het bezit van een getuigschrift/diploma elektrotechnisch installateur 
Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be

Opleidingskalender
Sint-Niklaas
wo, 21/04/2021 - 18:30
Nederlands
Sint-Niklaas
wo, 15/09/2021 - 18:30
Nederlands