Hernieuwing wetgeving Brussel (L/G) voor erkende onderhoudstechnici Vlaanderen

Ben je erkend EPB-verwarmingstechnicus (G/L) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Als je slaagt voor deze bijscholing, wordt je erkenningsperiode verlengd.

 

Als Vlaamse erkend onderhoudstechnicien GI - GII vloeibare brandstoffen kan je via loopbruggen ook je erkenning vernieuwen voor het Brussel Gewest.

Na inschrijving bezorg je je geldige attesten vloeibare brandstof, GI en/of GII voor Vlaanderen en Brussel via christl.de.corte@syntra-mvl.be

 
Voor wie?
Voor wie?

Alle onderhoudstechnici die een certificaat Brussel wensen te hernieuwen en in het bezit zijn van geldige certificaten gas en/of vloeibare brandstoffen Vlaanderen.

Goed om weten
Goed om weten

Verplicht mee te brengen op het examen: meettoestel, protocol met serienummer

Let op!  De hernieuwing Brussel dient gevolgd te worden voor 1/1/2021.

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan BIM worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.


Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online


Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
  • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
  • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
  • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
  • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
  • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
  • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Cindy De Kerf

E. cindy.de.kerf@nxt-pro.be

Opleidingskalender
Aalst
do, 01/10/2020 - 08:45
Nederlands
Aalst
di, 24/11/2020 - 08:45
Nederlands