Fiscale Kring Sessie 2 - De BV, wat kunnen we ermee doen?

Programma
Programma

Fiscaliteit is voortdurend onderhevig aan wijzigingen. Voor wie dagelijks met fiscaliteit bezig is, wordt het bijna onmogelijk om van alle literatuur op de hoogte te blijven. Daarom nemen wij in de Fiscale Kring voor jou alle literatuur door en vatten wij die samen op onze studieavonden.

In de loop der jaren is deze club uitgegroeid tot een vaste waarde in ons opleidingsaanbod.

Het opzet is nog steeds vrij eenvoudig maar tegelijk zeer productief, namelijk in een kort tijdsbestek en een rustige sfeer, allen die beroepshalve te maken hebben met fiscaliteit, te verzamelen rond een actueel thema met een eminente spreker.

Dit academiejaar worden er van november tot juni 8 avonden georganiseerd.

Goed om weten
Goed om weten

De BV, wat kunnen we ermee doen?

De statuten van de bestaande bvba’s moeten uiterlijk tegen 31 december 2023 aangepast worden, maar een aantal bepalingen zijn van dwingend recht, zelfs als de statuten nog niet aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving.  In tegenstelling tot wat het geval is in de huidige bvba, zijn er in de nieuwe bv veel mogelijkheden om van het strikte kader dat de huidige bvba karakteriseert, af te wijken.  Het is dus van groot belang die mogelijkheden te kennen ; hierbij zullen we u met dit seminarie begeleiden aan de hand van voorbeelden en casussen.   

Volgende vragen/elementen komen (onder meer) aan bod:

• Is er nog een minimumkapitaal vereist ?

• Wat wijzigt er aan de oprichtingsformaliteiten ?

• Wat en hoe kan men inbrengen ? 

• Hoe ziet het nieuwe financiële plan er uit ?

• Hoe kunnen vennoten toetreden of uittreden ?

• Kunnen vennoten uitgesloten worden ?

• Wat wijzigt er inzake de werking van de algemene vergadering ? 

• Wat zijn  de nieuwe regels (en risico’s) bij dividenduitkeringen ? 

• Hoe luidt de belangenconflictregeling ? 

• Exit zaakvoerder, leve de bestuurder:  wie leidt de bv ? 

• Is een gedelegeerd bestuurder mogelijk in een bv ?

• Wat wijzigt er inzake de vereffening ? 

• Nieuwe mogelijkheden: meervoudig stemrecht, preferente dividenden, onevenredige toebedeling van aandelen :  wat zijn de mogelijkheden ? 

• Wordt de statutenwijziging van een bvba naar een bv als een omzetting beschouwd ? 

• Kunnen vennoten vrij in- en uittreden? 

• Hoe werkt de overgangsregeling ? 

• Wat zijn de bepalingen van dwingend recht die vanaf 1 januari 2020 toepasselijk zijn, zelfs als de statuten nog niet aangepast zij aan de nieuwe wetgeving

De deelnemer ontvangt een syllabus waarin alle behandelde onderwerpen worden uiteengezet en dat als naslagwerk kan worden gebruikt.  

Spreker: Guy Poppe, Fiscaal advocaat

Lidmaatschap

Word nu lid voor €250 en krijg 50% korting op iedere sessie. Je betaalt dan amper €55 per sessie in plaats van €110.

Interesse? Neem contact op met Marlies De Meyer en zij bezorgt je een persoonlijke actiecode die je korting automatisch verrekent bij je online inschrijving.

Alle deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming van de IAB-accountants en BIBF-boekhouders.

PS: Je kan ook gebruik maken van de kmo-portefeuille. Schrijf je dan wel in voor meerdere sessies in één keer zodat je aan het minimumbedrag van €100 komt.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
  • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
  • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
  • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
  • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
  • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
  • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Marlies De Meyer

E. marlies.de.meyer@nxt-pro.be