EHBO aangeduid persoon + brandbestrijding met digitale blussimulatie

Na het volgen van deze opleiding kan je een basis verzorging (EHBO) toedienen en weet je hoe een beginnende brand te blussen. Dit alles in afwachting van de tussenkomst van gespecialiseerde diensten.

 

Ieder bedrijf of organisatie moet de nodige maatregelen nemen opdat men een optimale organisatie van de eerste hulp kan bereiken die overeenstemt met de kenmerken van het bedrijf of de organisatie. Een belangrijk aspect hierbij is het personeel belast met het waarborgen van de eerste hulp. Naast o.a. de hulpverleners die een volledige (2-daagse) basisvorming (met jaarlijkse opfrissing van 1 halve dag) gevolgd hebben, kunnen er ook werknemers aangeduid worden, de zogenaamde "aangeduide personen". Deze personen volgen op hun beurt een initiatie EHBO mét praktische oefeningen zodat een basis verzorging kan worden toegediend in geval van incidenten.

Vaak zijn deze "aangeduide personen" ook diegene waarvan we verwachten dat ze gepast kunnen ingrijpen in geval van een beginnende brand. Vandaar de aanvulling in dit opleidingsprogramma met een module rond het veilige en correct hanteren van een aantal blusmiddelen. Voor de praktijk van dit onderdeel maken we trouwens gebruik van een digitale blus-unit.

 

Voor wie?
Voor wie?

Deze opleiding is een aanrader voor medewerkers die een korte, gerichte basisopleiding EHBO én brandbestrijding wensen te volgen.

Programma
Programma
 • Deel 1: initiatie EHBO
  • De rol van de verzorger (met o.a. basishygiëne, juiste analyse van de situatie, zorgen voorafgaand aan de evacuatie en procedures)
  • Basisprincipes en bijhorende -vaardigheden van de eerste hulp (met o.a. bloedingen, verwondingen, brandwonden).
  • Praktijkoefeningen

 

 • Deel 2: kleine blusmiddelen met de digitale unit
  • Oorzaken van brand, vuurdriehoek, brandklassen
  • Verschillende blusmiddelen onderscheiden en toepassen
  • Evacuatietechnieken
  • Praktijkoefeningen

 

 

 

Goed om weten
Goed om weten

Dankzij de digitale blusunit kunnen we de training ook geven op de werkvloer. En dit is een zeer veilige setting daar we werken met een ledscherm en brandblussers die zijn uitgerust met een lasergestuurde infraroodblusser. Kortom; geen open vuur in deze manier van trainen; al blijven alle principes die je in de vingers dient te hebben om een beginnende brand te blussen wel overeind.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be