Crowd science, bezoekersgedrag en evacuatie

Leer loopstromen, bezoekersveiligheid en -beleving in te schatten en te beheersen.

In deze opleiding krijg je basisinzichten in de specifieke eigenschappen van mensenmassa’s en de omgeving, zowel fysiek als psychologisch. Je leert hoe je deze elementen kan analyseren (Event Risk Management) en je krijgt inzicht in de begrippen densiteit, capaciteit en beweging (flow) en hoe deze de veiligheid op een publieke site beïnvloeden. Ook het menselijk gedrag in geval van brand of noodsituaties wordt van naderbij bekeken.


Een aantal tools worden aangeleerd om een crowd of venue te modelleren en inzicht te brengen in Crowd Safety. Je leert oplossingen formuleren met optimale inzet van maatregelen en middelen. Gelet op de actuele bijzondere maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus te beperken en het belang van Crowd Science bij het realiseren van physical distancing, zal deze opleiding aangepast zijn met specifieke aandacht daarvoor. Bij het heropstarten van jouw event organisatie behoeven de actuele Covid-19 maatregelen extra aandacht. Deze opleiding biedt het antwoord op een groot deel van de vragen over hoe de opgelegde overheidsmaatregelen te realiseren.

Voor wie?
Voor wie?

Event coördinatoren of vergunningverleners bij lokale overheden, organisatoren van allerlei events (muziek, sport, cultuur), veiligheidsverantwoordelijken van organisaties of beheerders van publiek toegankelijke sites (musea, parken, straten en pleinen, winkelcentra…), veiligheids- en preventie-adviseurs en alle andere partners betrokken bij publieksveiligheid.

Programma
Programma
 • Omschrijving van het vakgebied crowd management
 • Definities
 • Geschiedenis
 • Wet- en regelgeving
  • Nationaal
  • Europees
  • Internationaal
 • Planning, beheersing van het samenkomen en verplaatsen van een mensenmassa in het licht van comfort, veiligheid en beleving
 • Capaciteitsberekening 
 • Oorzaken en gevolgen
 • Risicoanalyse
 • Gedrag en psychologie van een menigte
 • Crowd flow
 • Modelleren en kwantificeren
 • Casestudies
 • Profile
 • Risk en congestion mapping
 • Queueing (Q.E.C)
 • Wachtsysteem componenten
 • Flow modelling
 • Graph, theory en network diagrams
 • Brand en crowds
 • Casestudies, oefeningen en vragen
Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be