Correct gebruik PBM's en respect voor materiaal

Zorg voor je eigen veiligheid en die van jouw collega's door een correct gebruik van je PBM's en het materiaal waarmee je aan de slag gaat.

Tijdens deze opleiding verwerf je concrete inzichten in het correct gebruik van je PBM's en het belang hiervan voor je eigen veiligheid en dit van je collega's.  Ook het belang van het respect voor je werkmateriaal in functie van veilig werken komt aan bod.

Voor wie?
Voor wie?

Iedereen die de correcte toepassing wil kennen van de PBM's die hij dagelijks gebruikt op het werk.

Programma
Programma

Correct gebruik PBM's en respect voor materiaal 

Het correct gebruik van PBM's is essentieel in het kader van veiligheid en preventie op het werk.  Nog al te vaak wordt er te laks omgesprongen met PBM's of worden ze niet altijd correct gebruikt. Het is de bedoeling om de deelnemers te sensibiliseren rond de noodzaak en het correct gebruik van PBM’s tijdens het werk.

Het vertrekpunt zijn de klassieke PBM’s.

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen – algemeen kader: definitie en wetgeving, hiërarchie van de preventie, vereisten van PBM, info en gebruik
  • Soorten PBM’s: Beschermende kledij en werkkleding, hoofdbescherming, voetbescherming, Handbescherming, bril en aangezichtsbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, valbescherming.

Daarnaast blijven we stilstaan bij het belang om op een respectvolle manier om te gaan met (werk)materiaal.  En wat de resultaten en gevolgen kunnen zijn wanneer dit niet gebeurt.  

Duur: 4u

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
  • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
  • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
  • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
  • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
  • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
  • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be