Cerga update 2011

De Cerga update 2011 is een bijscholing van 8 lesuren over essentiële veiligheidseisen die verplicht is voor de toekomstige Cerga-installateur. 

Voor wie?
Voor wie?

Voor wie:

  • Cerga-bedrijven
Programma
Programma

Programma:

  • De essentiële veiligheidseisen voor bestaande installaties (5 uur)
  • Het bepalen van het lekdebiet bij de dichtheidstest bij bestaande installaties ( 1uur)
  • De nieuwe norm NBN C51-006 betreffende butaan- en propaaninstallaties (2 uur)

 

Goed om weten
Goed om weten

Goed om weten:

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

Leden van Bouwunie krijgen 10% korting op het inschrijvingsgeld.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan Cerga worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Opleidingskalender
Aalst
ma, 14/10/2019 - 08:45