Cerga Gasmonteur

Om geregistreerd te worden als gasmonteur bij een door Cerga-erkend installatiebedrijf moet je de Cerga-opleiding "Gasmonteur" met succes gevolgd hebben in een erkend opleidingscentrum (vóór 31 december 2018).

De opleiding spitst zich voornamelijk toe op de veilige en gasdichte plaatsing van gastoestellen tot 70 kW en de veilige en gasdichte aanleg van leidingen tot een maximale nominale diameter van DN 50 en een druk tot 100 mbar.

Voor wie inschrijft voor Antwerpen (Linkeroever): Campus Leerhaven, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen. 

Voor wie?
Voor wie?

Gasmonteurs binnen een CERGA-bedrijf

Programma
Programma
 • Werken met aardgas
 • Materialen en verbindingswijzen voor gasleidingen
 • Plaatsen van gasleidingen
 • Gastoestellen
 • Toevoer van verbrandingslucht voor gastoestellen type A en B
 • Afvoer van rookgassen van gastoestellen type A en B
 • Afvoer van condenswater
 • Examen

100% aanwezigheid vereist

De evaluatie na de opleiding bestaat uit een vragenlijst met 20 vragen. De evaluatie wordt uitgevoerd als een "open boek examen" maw het handboek "Gasmonteur" mag gebruikt worden tijdens het examen. Dit handboek ontvang je bij aanvang van de opleiding en dient als leidraad doorheen de opleiding.  Bij niet slagen, eenmaal recht op een gratis herexamen.

Goed om weten
Goed om weten

 

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan Cerga worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Cindy De Kerf

E. cindy.de.kerf@nxt-pro.be

Opleidingskalender
Aalst
wo, 05/05/2021 - 08:45
Nederlands