Cerga basisopleiding: Normen en veiligheidseisen voor huishoudelijke gasinstallaties

Een bedrijf dat het kwaliteitslabel CERGA wil behalen, moet minstens 1 technisch adviseur in dienst hebben die de basisopleiding Cerga met succes heeft beëindigd. Behaal het Cerga label voor jouw bedrijf met deze opleiding.

CERGA is een keurmerk. Wie het CERGA-label draagt onderscheidt zich van de niet CERGA-installateurs en toont zijn/haar meerwaarde op het vlak van technische expertise, professionalisme en verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

In deze cursus primeren de veiligheid en de deskundigheid van de installateur. Je vertrekt van de bestaande reglementeringen, de fysische grootheden en de gaswetten. Je leert binneninstallaties berekenen en analyseren, zelfs tot cv-ketels met een vermogen kleiner dan 70 kW (NBN B61-002). De verbranding en werkingsprincipes van verschillende toestellen, de verluchting en beluchting van stookplaatsen en de afvoer van rookgassen sluiten het rijtje.

 

 

Voor wie?
Voor wie?
 • Verwarmingstechnici
 • Installateurs die het CERGA-kwaliteitslabel willen behalen
Programma
Programma
 • Inleiding op de Cerga binnenleiding voor lage druk
 • Verbranding
 • Inleiding aardgas
 • Reglementering
 • Veiligheidsvoorschriften
 • Technologie
 • Inrichting van de stookplaats
 • Toestelleer
 • Veiligheidseisen voor bestaande installaties
 • Examen 

Opgelet: om te kunnen deelnemen aan het examen mag je maximum 2 sessies gewettigd afwezig zijn.

Wanneer je het Cerga-label wenst te behalen moet je ofwel slagen en minimaal tussen 10 en 12 op 20 behalen om in aanmerking te komen voor verdere mondelinge bevraging ofwel meteen slagen met meer dan 12 op 20 om vrijgesteld te zijn van verdere mondelinge bevraging. Wie niet slaagt met minimaal 10 op 20 krijgt een herkansing. Hierbij gelden de hierboven opgesomde regels. Wanneer je ook niet slaagt bij de tweede zittijd ben je verplicht de hele opleiding opnieuw te volgen alvorens opnieuw examen af te leggen.

Goed om weten
Goed om weten

 

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan Cerga worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Cindy De Kerf

E. cindy.de.kerf@nxt-pro.be