BA4 gewaarschuwd persoon

Door deze BA4 opleiding leer je veilig werken aan of in de omgeving van elektrische installaties.

 

Zijn bepaalde risico’s niet uit te sluiten tijdens het werken aan elektrische installaties? Dan mogen die enkel uitgevoerd worden door BA4 gewaarschuwde werknemers. Zij zijn op hoogte van de risico’s van specifieke installaties en de werkprocedures en zijn hiertoe bevoegd verklaard door hun werkgever.

Deze opleiding levert de noodzakelijke basisinformatie rond elektrische risico’s en geeft de deelnemers inzicht in de gevaren verbonden bij het werken aan elektrische installaties.  Het slagen voor deze opleiding vormt een onderdeel van de bevoegdverklaring als BA4 gewaarschuwd persoon. 

Wie een opleiding BA5 wil volgen hoeft niet eerst BA4 te volgen.  In de opleiding BA5 zit het onderdeel BA4 immers in vervat.

Voor wie?
Voor wie?

Alle uitvoerende werknemers die taken moeten uitvoeren aan of in de nabijheid van een elektrische installatie. Voorkennis van elektriciteit is aangewezen.

Programma
Programma
 • Veiligheid elektrisch bekeken
 • Basisbegrippen in een notendop
 • Wetgeving
 • Gevaren van elektriciteit
 • Elektrische lokalen
 • Gevolgen van elektriciteit: (on)rechtstreekse aanraking
 • Begrippen met betrekking tot aardingen
 • Beschermingsmaatregelen
 • Klassen van elektrisch materieel
 • Voorkoming en werkmethodiek
 • Elektrische handgereedschappen
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Werken aan elektrische installaties

Na de opleiding kennen de cursisten de componenten van de elektrische installaties, kennen ze de correcte werkwijze voor het uitvoeren van kleine wijzigingen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ze kennen de gevaren verbonden met het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Goed om weten
Goed om weten

Een opleiding BA4 moet beschouwd worden als een algemene opleiding inzake de risico's die verbonden zijn aan elektrische installaties. 

De algemene opleiding kan verwijzen naar de vereiste vaktechnische competenties, het begrijpen van risicofactoren, algemene inzichten over veilige werkprocedures (de 8 gouden regels…), etc.

De werkgever zal zelf bijkomende noodzakelijke informatie moeten geven, die vereist is om te voldoen aan de in art. 47 van het AREI vermelde voorwaarden, inspelend op de situationele toestand van zijn elektrische installatie op een locatie in zijn bedrijf. Dit noemt men de specifieke opleiding die door de werkgever zelf moet verschaft worden.

Deelnemers die slagen voor de eindtest krijgen een attest.  Dit is geen attest BA4, maar wel een instrument waarop de werkgever zich kan baseren om de betrokken werknemer bevoegd te verklaren, rekening houdend met de modaliteiten van de regelgeving hieromtrent.

 

Aan de opleiding "BA4 gewaarschuwd persoon "is een test verbonden. Als u slaagt in deze test, krijgt u van ons een attest dat u deze opleiding met succes volgde.

Pauzes en broodjesmaaltijd op de middag zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Deze opleidingen vinden plaats in een campus van SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Winteropleiding

Wenst u gebruik te maken van het stelsel van winteropleiding, dan kan dit door onze structurele samenwerking met Bouwunie.  U kan hiervan genieten, ongeacht of u al dan niet lid bent van Bouwunie.  Er is een (beperkte) administratieve kost aan verbonden, waarover wij u bij inschrijving graag informeren.

Sectorpremie De opleiding is erkend door Constructiv. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien je werkgever akkoord gaat met deze opleiding, wordt een belangrijk deel van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw Constructiv betaald. Meer info: www.constructiv.be

Gelieve bij inschrijving te vermelden of u gebruik wil maken van winteropleiding of weekdagopleiding.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be

Opleidingskalender
Sint-Niklaas
wo, 10/06/2020 - 08:30
Nederlands
Gent
vr, 19/06/2020 - 08:30
Nederlands
Brussel
di, 22/09/2020 - 08:30
Frans