Asbestverwijdering: daken

Deze opleiding behandelt de theoretische en praktische aspecten van de asbestproblematiek, met een focus op daken en dakwerken. Je leert er veilig asbestvezels verwijderen bij dakwerken aan de hand van praktijkfoto's en verschillende demo's.

 

Onderzoek toont aan dat de asbestcementdaken en -gevels in Vlaanderen sterk verweerd zijn. Sterker nog, die verwering neemt alleen maar toe. Door een jarenlange blootstelling aan vorst en neerslag komen de asbestvezels los te zitten en worden ze meegespoeld naar de bodem.

Voor wie?
Voor wie?

Dakwerkers die tijdens de uitoefening van hun job in aanraking kunnen komen met asbest.

Programma
Programma
 • Eigenschappen en herkenning van asbest
 • Werkmethoden en gezondheidsrisico's bij blootstelling
 • Gezondheidstoezicht
 • Asbestinventaris
 • Noodprocedures en EHBO op de bouwplaats
 • Verwijderen van asbestafval
 • Asbest bij daken en dakwerken

 

Goed om weten
Goed om weten

Winteropleiding

Wenst u gebruik te maken van het stelsel van winteropleiding, dan kan dit door onze structurele samenwerking met Bouwunie.  U kan hiervan genieten, ongeacht of u al dan niet lid bent van Bouwunie.  Er is een (beperkte) administratieve kost aan verbonden, waarover wij u bij inschrijving graag informeren.

Gelieve bij inschrijving te vermelden of u gebruik wil maken van winteropleiding of weekdagopleiding.

Sectorpremie De opleiding is erkend door Constructiv. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien je werkgever akkoord gaat met deze opleiding, wordt een belangrijk deel van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw Constructiv betaald. Meer info: www.constructiv.be

Na de opleiding ontvangt u een attest "Asbestverwijdering daken".  Dit attest is 1 jaar geldig.  Om in regel te blijven met de regelgeving dient u zich jaarlijks 8u bij te scholen inzake asbestverwijdering daken of eenvoudige handelingen.

Deze opleiding geldt natuurlijk ook voor wie zich in regel moet stellen met de 8u jaarlijkse bijscholing voor asbestverwijdering eenvoudige handelingen.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be

Opleidingskalender
Sint-Niklaas
vr, 12/02/2021 - 08:30
Nederlands
Gent
vr, 05/03/2021 - 08:30
Nederlands
Aalst
do, 25/03/2021 - 08:30
Nederlands