Airco energiedeskundige

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkend airco energiedeskundige. Met deze opleiding kan je die erkenning behalen.

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige opdat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. 

Met nominaal koelvermogen bedoelen we: het totaal opgesteld koelvermogen, aangegeven door de fabrikant en berekend volgens de standaardvoorwaarden, zoals bepaald in EN 14511-2. Als het airconditioningsysteem op gebouwenniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende installaties opgeteld.

 

Voor wie?
Voor wie?

Alle technici die erkend willen worden als airco energiedeskundigen > 12 kW: koeltechnici, onderhoudstechnici, installateurs cv, airco, warmtepompen, medewerkers studiebureaus, ...)

Programma
Programma
 • Wetgeving:
  • Titel I en II van het VLAREM inzake koelinstallaties
  • certificeringsplichtige handelingen aan koelinstallaties
  • het VLAREL met betrekking tot airco energiedeskundigen
  • Europese regelgeving met betrekking tot energieprestaties van gebouwen
  • energiedeskundigen
 • Energetische aspecten
  • inzicht in het energetisch concept en beheer van gebouwen
  • elektriciteit
  • verlichting
  • energetische aspecten van de koeltechniek
  • soorten, opbouw, werking en regeling van luchtbehandelingssystemen en hun invloed op het energieverbruik
  • warmteafgiftesystemen: soorten en hun invloed op het energieverbruik
 • Het correct uitvoeren van de keuring
 • Eindproef:
  • pc-test met meerkeuzevragen
  • opmaak en verdediging van een gevalstudie
Goed om weten
Goed om weten

Goed om weten:

 • Syntra Midden-Vlaanderen is een door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid erkend opleidingscentrum met erkenningsnummer LNE/ERK/OCAE/2015/00002
 • Verneem meer over de taken en bevoegdheden van een erkend airco energiedeskundige via deze link: http://www.lne.be/themas/erkenningen/airco-energiedeskundige
 • De keuringsfrequentie van een airco-installatie ziet er als volgt uit:
  • nominaal koelvermogen > 12 kW en < 50 kW: om de vijf jaar
  • nominaal koelvermogen ≥ 50 kW en < 250 kW: om de drie jaar
  • nominaal koelvermogen ≥ 250 kW: om de twee jaar
 • Om te kunnen deelnemen aan het examen moet je minimaal 90 procent van de lestijd aanwezig zijn
 • Je bent pas geslaagd indien je voor elk onderdeel (theoretisch en praktisch) minstens zeventig procent van de punten behaalt
 • Ben je niet geslaagd in eerste zittijd, dan kun je het examen slechts één keer opnieuw doen
 • Om erkend te kunnen worden als airco energiedeskundige moet je tevens een retributie betalen aan SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN voor de start van het examen. Het juiste bedrag van deze retributie staat aangekondigd op de website van het Departement Omgeving: https://www.lne.be/retributies-erkenningen. SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN stort het bedrag van de retributie door naar het Departement Omgeving. Het certificaat zal pas uitgereikt worden indien ook de retributie betaald werd.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Ben je geslaagd dan ontvang je het certificaat 'Erkend airco energiedeskundige' van het Departement Omgeving met persoonlijk erkenningsnummer.

Om de opleiding te kunnen volgen moet je voldoen aan minstens één van deze voorwaarden:

 • houder zijn van een Certificaat van Bekwaamheid in de Koeltechniek categorie I, II, III of IV
 • houder zijn van een diploma koeltechnieken, airco, klimatisering, warmtepompen
 • minstens drie jaar aantoonbare ervaring hebben in onderhoud of afregelaspecten van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW
Opleidingskalender
Aalst
do, 07/11/2019 - 18:30