Airco energiedeskundige

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkend airco energiedeskundige. Met deze opleiding kan je die erkenning behalen.

 

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige opdat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. 

Met nominaal koelvermogen bedoelen we: het totaal opgesteld koelvermogen, aangegeven door de fabrikant en berekend volgens de standaardvoorwaarden, zoals bepaald in EN 14511-2. Als het airconditioningsysteem op gebouwenniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende installaties opgeteld.

 

Voor wie?
Voor wie?

Alle technici die erkend willen worden als airco energiedeskundigen > 12 kW: koeltechnici, onderhoudstechnici, installateurs cv, airco, warmtepompen, medewerkers studiebureaus, ...)

Programma
Programma
 • Wetgeving:
  • Titel I en II van het VLAREM inzake koelinstallaties
  • certificeringsplichtige handelingen aan koelinstallaties
  • het VLAREL met betrekking tot airco energiedeskundigen
  • Europese regelgeving met betrekking tot energieprestaties van gebouwen
  • energiedeskundigen
 • Energetische aspecten
  • inzicht in het energetisch concept en beheer van gebouwen
  • elektriciteit
  • verlichting
  • energetische aspecten van de koeltechniek
  • soorten, opbouw, werking en regeling van luchtbehandelingssystemen en hun invloed op het energieverbruik
  • warmteafgiftesystemen: soorten en hun invloed op het energieverbruik
 • Het correct uitvoeren van de keuring
 • Eindproef:
  • pc-test met meerkeuzevragen
  • opmaak en verdediging van een gevalstudie
Goed om weten
Goed om weten

Goed om weten:

 • Syntra Midden-Vlaanderen is een door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid erkend opleidingscentrum met erkenningsnummer LNE/ERK/OCAE/2015/00002
 • Verneem meer over de taken en bevoegdheden van een erkend airco energiedeskundige via deze link: http://www.lne.be/themas/erkenningen/airco-energiedeskundige
 • De keuringsfrequentie van een airco-installatie ziet er als volgt uit:
  • nominaal koelvermogen > 12 kW en < 50 kW: om de vijf jaar
  • nominaal koelvermogen ≥ 50 kW en < 250 kW: om de drie jaar
  • nominaal koelvermogen ≥ 250 kW: om de twee jaar
 • Om te kunnen deelnemen aan het examen moet je minimaal 90 procent van de lestijd aanwezig zijn
 • Je bent pas geslaagd indien je voor elk onderdeel (theoretisch en praktisch) minstens zeventig procent van de punten behaalt
 • Ben je niet geslaagd in eerste zittijd, dan kun je het examen slechts één keer opnieuw doen, deze herkansing kost 300 euro.
 • Retributie: vanaf 2020 niet meer 5-jaarlijks, maar jaarlijkse inning.  De inning van de retributie gebeurt door de overheid: het Departement Omgeving bezorgt elk jaar een brief met het overschrijvingsformulier, betalingsmededeling en het te betalen bedrag.

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan Cerga worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

 

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

 

Ben je geslaagd dan ontvang je het certificaat 'Erkend airco energiedeskundige' van het Departement Omgeving met persoonlijk erkenningsnummer.

Om de opleiding te kunnen volgen moet je voldoen aan minstens één van deze voorwaarden:

 • houder zijn van een Certificaat van Bekwaamheid in de Koeltechniek categorie I, II, III of IV
 • houder zijn van een diploma koeltechnieken, airco, klimatisering, warmtepompen
 • minstens drie jaar aantoonbare ervaring hebben in onderhoud of afregelaspecten van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW
Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be