ADR basiscursus Colli- en Tanktransport

Ben jij een chauffeur die gevaarlijke goederen in grote tanks vervoert? Volg dan de 5-daagse ADR basiscursus Colli- en Tankvervoer. Als je slaagt voor het examen, ontvang je  een ADR-attest dat 5 jaar geldig is.

Het ADR is een Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De opleiding ADR basiscursus Colli- en Tankvervoer richt zich tot chauffeurs die gevaarlijke goederen in grote tanks vervoeren.

De opleiding duurt in totaal 5 dagen, waarbij dag 1 tot 3 de basisopleiding ADR collitransport wordt gegeven en dag 4 en 5 de specialisatie ADR tanktransport.

U kan ook enkel inschrijven voor de basiscursus ADR collitransport, die de eerste 3 dagen uitmaken van deze opleiding.  Dit kan u hier doen.  

Beschikt u reeds over het basisattest ADR collitransport dan kan u ook apart inschrijven voor de specialisatiemodule ADR tanktransport (dag 4 en 5). 

Voor wie?
Voor wie?

Chauffeurs die over een ADR getuigschrift Cat. 2 dienen te beschikken.

Programma
Programma

Inhoud van de opleiding ADR basis Colli- en tanktransport

Module ADR Collitransport (3 dagen)

 • Reglementering mbt het vervoer van gevaarlijke goederen
 • Indeling van de klassen, voorschriften, houders voor gevaarlijke goederen en boorddocumenten
 • Signalisatie, voorschriften voor tijdens het vervoer, uitrusting van de voertuigen, beschermingsuitrusting, vrijstellingen
 • Preventie en noodmaatregelen in geval van incident of ongeval
 • EHBO
 • Brandblusoefeningen

Module specialisatie ADR tanktransport (2 dagen) 

 • Soorten tanks
 • Gedrag van een tankvoertuig
 • Boorddocumenten
 • Signalisatie
 • Uitrusting van het voertuig
 • Laden en lossen van tanks
 • Vervoer van gassen
 • Vervoer van vaste stoffen en vloeistoffen

Deze opleiding duurt 2 dagen en kan gevolgd worden

 • als "specialisatie tankvervoer" indien men reeds beschikt over het ADR-attest Cat. 1
 • als aanvulling op de basisopleiding ADR collitransport.
 • Reglementering mbt het vervoer van gevaarlijke goederen
 • Indeling van de klassen, voorschriften, houders voor gevaarlijke goederen en boorddocumenten
 • Signalisatie, voorschriften voor tijdens het vervoer, uitrusting van de voertuigen, beschermingsuitrusting, vrijstellingen
 • Preventie en noodmaatregelen in geval van incident of ongeval
 • EHBO
 • Brandblusoefeningen

Na het volgen van deze opleidingen en het slagen voor het examen, beschikt de chauffeur over een ADR-attest, dat 5 jaar geldig is.

Na deze periode, moet het attest verlengd worden via een bijscholing en examen via het ITLB.

Vanaf 1 jaar voor het vervallen van het attest, kan men reeds de opleiding volgen en het examen afleggen met het behoud van de oorspronkelijke referentiedatum.

Opgelet: chauffeurs die beschikken over een ADR getuigschrift moeten dit dus om de vijf jaar hernieuwen. De kandidaat moet echter geslaagd zijn voor het examen dat volgt op de bijscholingscursus, vóór het vervallen van zijn ADR-getuigschrift.

Indien dit niet het geval is, dient de kandidaat terug een volledige basiscursus te volgen en te slagen voor deze examens.

Goed om weten
Goed om weten

Sectorpremies

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek (SFTL) kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aangeeft. Klik hier voor meer info over het SFTL.

Deze opleiding is erkend door het Constructiv.  Voor arbeiders uit PC124 kan je als bedrijf aanspraak maken op zowel een (verhoogde) tussenkomst in de opleidingskost als een tegemoetkoming in de loonkost van de arbeider.  Meer info via www.fvb.constructiv.be 

Examen

Het ADR-attest kan hernieuwd worden na het slagen voor een examen, georganiseerd door het ITLB (Instituut wegTransport & Logistiek België). Deze examens worden centraal georganiseerd per provincie.

U kan pas deelnemen aan dit examen na het volgen van een erkende ADR-opleiding (basis of bijscholing).

U wordt bij het ITLB aangemeld voor het examen door het opleidingscentrum. NXT-PRO werkt hiervoor met O.G.G. vzw als erkende opleidingspartner.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan deze opleiding enkel volgen als je een geldig getuigschrift ADR colli (Cat. 1) bezit ofde basiscursus ADR collitransport gevolgd hebt.

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden:
 • Vraag vrijblijvend advies en een offerte op
 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af

Contacteer Kristel De Jaeck

E. kristel.de.jaeck@nxt-pro.be

Opleidingskalender
Sint-Niklaas
za, 13/02/2021 - 08:30
Nederlands