Het belang van levenslang leren

In een razend tempo verandert de maatschappij zoals we die kennen.. Een evolutie die de komende jaren niet tot stilstand zal komen. Veel jobs die we nu kennen, zullen verdwijnen en vele andere zullen van inhoud wijzigen. Waardoor de houdbaarheidsdatum van zelfs nieuw verworven competenties gevoelig zal inkorten. Er is maar één recept dat ervoor zorgt dat je aan de slag kan blijven, dat je niet wereld-vreemd wordt: levenslang leren.

Vlaanderen gebuisd

Door een doorgedreven digitalisering zal een nieuwe manier van werken ontstaan waarin er een hoge nood zal zijn aan nieuwe profielen die beschikken over digitale kennis en technisch inzicht. Maar dat niet alleen. Ook communicatievaardigheden, creativiteit en een oplossingsgerichte attitude worden essentieel. En uitgerekend die soft skills, attitude en mentaliteit, zijn moeilijk(er) aan te leren.

Blijkbaar zien heel wat Vlamingen bijscholingen of avondonderwijs vooral als een optie voor wie geen diploma heeft of voor wie aan een carrièreswitch denkt. Fout dus. 

Maar er is meer aan de hand. Vlaanderen zette tot nu toe onvoldoende in op het stimuleren van levenslang leren. Bijzonder ongelukkig, zeker omdat we ons profileren als kenniseconomie. Het moet anders. Want in landen waar sterk wordt ingezet op bijvoorbeeld duaal leren, zien we dat levenslang leren wél populair is.

digitalisering

Stimulansen

De overheid beseft intussen dat er werk aan de winkel is. En biedt een aantal incentives die moeten aanzetten om bij te scholen. Via het Vlaams Opleidingsverlof kunnen werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden een opleiding volgen met behoud van loon. Wie ervoor kiest om tijdskrediet te nemen om een opleiding te volgen, kan recht hebben op de aanmoedigingspremie opleidingskrediet, bovenop de premie van de RVA. En met opleidingscheques kan je (een deel van) de kosten van een opleiding betalen.

Maar het mag toch iets meer zijn. Experts pleiten voor nieuwe systemen, waarbij bijvoorbeeld werknemers budget en tijd ter beschikking krijgen om in te vullen met opleidingen naar keuze. Hen zelf de regie geven om een gepersonaliseerd opleidingstraject uit te stippelen, lijkt de beste manier om de leerbereidheid te verhogen.

Langetermijnvisie

Ook werkgevers kunnen een duwtje in de goede richting gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat zij niet allemaal even happig zijn om te investeren in opleidingen. Redenen? Tijdsgebrek, kostprijs en de minder gepresteerde uren. Verder vrezen sommige bedrijfsleiders dat personeel, eens opgeleid, het bedrijf zal verlaten. 

Online opleidingen, die gevolgd worden wanneer het best past en zonder dat de medewerker zich hoeft te verplaatsen, nemen de bezorgdheden al gedeeltelijk weg. Maar belangrijker is het besef dat opleidingen op lange termijn het bedrijf ten goede komen. Een medewerker leert niet alleen bij, hij of zij voelt zich door de mogelijkheid van bijscholing ook gewaardeerd en gemotiveerd. De kans dat iemand het bedrijf zal verlaten, vermindert dus precies door in te zetten op ontwikkeling.

Ons advies?

Wil je als bedrijf gewapend zijn tegen de uitdagingen van de toekomst, investeer dan in je belangrijkste kapitaal: je medewerkers!