Meer info over uw bewijs van vakbekwaamheid (COVID)

 

*Update 2 december

Gisteren heeft MOW beslist dat we vanaf vandaag (2/12) opnieuw van start mogen gaan met onze nascholingen vakbekwaamheid (CODE 95).

Dat betekent dus snel schakelen voor wie zijn opleidingen de afgelopen maand geannuleerd zag.
De komende weken staan er alvast nog heel wat opleidingen CODE 95 gepland in onze campussen.

 

Update 2 november

MOW heeft intussen het Federaal Ministerieel besluit vertaald naar de rij-opleidingen en de nascholingen CODE 95.

Conclusies:

Vanaf 2/11 tot 13/12 mogen geen opleidingen nascholingen code 95 meer gegeven worden.

 

Update 28 september

Vanaf 22/08/2020 is het niet meer toegelaten om twee keer dezelfde opleiding te volgen in een traject van 35 uren.  

!! Let hier op bij het boeken van een opleiding. Voor wie toch 2 eenzelfde modules volgde vóór 22/8/2020 is er geen probleem.

 

Update 6 juni

Hieronder de Europese Verordening die per 3/6/20 in voege is getreden in de Europese lidstaten en die belangrijk is voor onze klanten/cursisten.

Belangrijkste besluiten:

  • Een rijbewijs dat verloopt tussen 1 februari en 31 augustus 2020 blijft tot 7 maanden na vervaldatum geldig
  • Code 95 die verloopt tussen 1 februari en 31 augustus 2020 blijft tot 7 maanden na vervaldatum geldig
  • Technische controle die verloopt tussen 1 februari en 31 augustus 2020 blijft 7 maanden na vervaldatum geldig 
  • Eurovergunning die verloopt tussen 1 februari en 31 augustus 2020 blijft 6 maanden na vervaldatum geldig 
  • Voor verdere bijzonderheden: zie bijlage of lees de Verordening 2020/698


Update 4 mei

Volgende week 11/05 kunnen de transportopleidingen, rekening houdend met strikte voorwaarden, weer hernemen.

Alle officiële informatie van de Overheid mbt de heropstart kan je via deze link vinden: 
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens#veiligheidsmaatregelen

De link naar het Ministerieel Besluit kan je hier vinden.

Qua maatregelen handhaven wij de regels van social distancing en wordt er voldoende handhygiëne voorzien.
Tenslotte is een mond- en neusbedekking te allen tijde verplicht, zowel voor cursisten, docenten en medewerkers.
Om dit vlot te laten verlopen, vragen wij om jouw eigen mondmasker mee te brengen/
 

Update 3 april:

Door de coronacrisis heeft MOW alle opleidingen inzake Code 95 en ADR maar ook de technische keuringen opgeschort.
 

De termijn voor de vakbekwaamheid code 95 en de technische keuring wordt verlengd met vier maanden na het opheffen van de noodmaatregelen. Voor ADR-getuigschriften zorgen twee multilaterale akkoorden ervoor dat de certificaten zullen worden vernieuwd.
 
Mochten er bij u in het bedrijf chauffeurs zijn die onder deze verlenging vallen dan kan u om problemen bij controles onder de weg te vermijden, het onderstaande document (zie link) gebruiken. Dit document, van de Vlaamse overheid, neemt de chauffeur het beste mee in het voertuig. Het kan getoond worden om mogelijk vervallen documenten te verantwoorden. 
 
Van zodra er nieuwe informatie beschikbaar is vanuit MOW en een timing rond de heropstart van de opleidingen zullen wij jullie hiervan op de hoogte brengen.

Update 28 maart: MOW heeft volgende beslissing genomen aangaande CODE 95.

Als uw bewijs van vakbekwaamheid vervalt in de periode van de noodmaatregelen, dan wordt de geldigheidsduur van het bewijs verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

De kredietpunten die toegekend werden naar aanleiding van de cursussen 'nascholing vakbekwaamheid' die door deze verlenging meer dan 5 jaar geleden werden gevolgd, komen toch in aanmerking voor de verplichte naschoolse vorming en als bewijs van 35 kredietpunten.

Dat betekent dat dit voorlopig enkel geldt voor de personen wiens rijbewijs vervalt in de periode van de noodmaatregelen en dat dit geen algemene verlenging zal zijn op langere termijn. Wat er zal gebeuren met personen wiens CODE 95 vervalt kort na deze periode hebben we momenteel nog geen zicht op.

Er is een overleg tussen FEDOC en MOW op 3 april gepland. Meer info na dit overleg.